ЕСТРАДНИЙ СПІВ
 
 • проспівати 2 твори (2 естрадні пісні або естрадну пісню та романс);
 • продекламувати  байку, вірш або прозу.
До творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти:
Музична грамота:
 • знаки нотації, літерні  позначення  звуків;
 • метр, види метру, ритм;
 • інтервали, консонуючі та диссонуючі  інтервали, обернення інтервалів;
 • лад, тональність, квінтове коло; паралельні та однойменні  тональності;
 • акорд, тризвук, септакорд; головні тризвуки ладу, їх  обернення;
 • D7, його  обернення та розв’язання;
 • Італійські терміни, що позначають темпи;
 • мелодія, каденції.
Сольфеджіо:
1. Інтонування в ладу:
 • гами мажору та мінору (3 види) до 2-х знаків;
 • ступені;
 • інтервали (діатонічні);
 • акорди(головні тризвуки з оберненнями; D7 з оберненнями та розв’язанням).
2. Інтонування від звуку (вгору та вниз):
 • інтервали (діатонічні);
 • акорди (мажорні та мінорні  тризвуки, секстакорди, квартсекстакорди,   D7    з оберненнями та розв’язанням).
3.Спів з листа одноголосся (наприклад: Г. Фрідкін «Чтение с листа» №96, 98).
4. Слуховий  аналіз:
          а) поза ладом:
 • інтервали (гармонічні та мелодичні);
 • тризвуки (маж., мін., зм., зб.);
 • мажорні та мінорні секстакорди і квартсекстакорди;
 • D7, його  обернення.
б) у ладу – акордові послідовності (головні тризвуки з оберненнями, D7 з оберненнями та розв’язанням)