НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ
 
З класу баяна, акордеона:
 • один етюд;
 • один поліфонічний твір;
 • один твір великої форми (1-2 частини сонати);
 • одна п’єса;
 • одна народна пісня в обробці.
З класу балалайки, чотириструнної домри, шестиструнної гітари:
 • один етюд;
 • дві різнохарактерні п’єси;
З класу бандури:
 • один етюд;
 • два інструментальні різнохарактерні твори;
 • одна українська пісня.
До творчого конкурсу з сольфеджіо та музичної грамоти:
Музична грамота:
 • знаки нотації, літерні позначення звуків;
 • метр, види метру, ритм;
 • інтервали, консонуючі та диссонуючі інтервали, обернення інтервалів;
 • лад, тональність, квінтове коло; паралельні та однойменні тональності;
 • акорд, тризвук, септакорд; головні тризвуки ладу, їх обернення;
 • D7, його обернення та розв’язання;
 • Італійські терміни, що позначають темпи;
 • мелодія, каденції.
Сольфеджіо:
1. Інтонування в ладу:
 • гами мажору та мінору (3 види) до 2-х знаків;
 • ступені;
 • інтервали (діатонічні);
 • акорди(головні тризвуки з оберненнями; D7 з оберненнями та розв’язанням).
2. Інтонування від звуку (вгору та вниз):
 • інтервали (діатонічні);
 • акорди (мажорні та мінорні тризвуки, секстакорди, квартсекстакорди, D7 з оберненнями та розв’язанням).
3. Спів з листа одноголосся (наприклад: Г. Фрідкін «Чтение с листа» №96, 98).
4. Слуховий аналіз:
          а) поза ладом:
 • інтервали (гармонічні та мелодичні);
 • тризвуки (маж., мін., зм., зб.);
 • мажорні та мінорні секстакорди і квартсекстакорди;
 • D7, його обернення.
б) у ладу – акордові послідовності (головні тризвуки з оберненнями, D7 з оберненнями та розв’язанням)