ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ
З класу духових інструментів:
 • дві гами (мажорна та мінорна) до 4-х знаків при ключі detashe в помірному темпі;
 • один етюд;
 • дві різнохарактерні п’єси або частина циклічного твору
З класу ударних інструментів:
на ксилофоні:
 • дві гами (мажорна та мінорна) до 4-х знаків при ключі, арпеджіо
в помірному темпі;
 • один етюд;
 • одна-дві п’єси або частина циклічного твору
на малому барабані:
 • ритмічні фігури (на два, на три, ритмічні комбінації);
 • один-два етюди
Музична грамота:
 • знаки нотації, літерні позначення звуків;
 • метр, види метру, ритм;
 • інтервали, консонуючі та диссонуючі інтервали, обернення інтервалів;
 • лад, тональність, квінтове коло; паралельні та однойменні тональності;
 • акорд, тризвук, септакорд; головні тризвуки ладу, їх обернення;
 • D7, його обернення та розв’язання;
 • Італійські терміни, що позначають темпи;
 • мелодія, каденції.
Сольфеджіо:
1. Інтонування в ладу:
 • гами мажору та мінору (3 види) до 2-х знаків;
 • ступені;
 • інтервали (діатонічні);
 • акорди (головні тризвуки з оберненнями; D7 з оберненнями та розв’язанням).
2. Інтонування  від звуку (вгору та вниз):
 • інтервали (діатонічні);
 • акорди (мажорні та мінорні тризвуки, секстакорди, квартсекстакорди, D7 з оберненнями та розв’язанням).
3. Спів з листа одноголосся (наприклад: Г.Фрідкін «Чтение с листа» №96, 98).
 4. Слуховий аналіз:
      а) поза ладом:
 • інтервали (гармонічні та мелодичні);
 • тризвуки (маж., мін., зм., зб.);
 • мажорні та мінорнісекстакорди і квартсекстакорди;
 • D7, йогообернення.
б) у ладу – акордові послідовності (головні тризвуки з оберненнями, D7 з оберненнями та розв’язанням)