ТЕОРІЯ МУЗИКИ
 
Неможливо уявити навчальний процес сучасного музичного коледжу без таких предметів як сольфеджіо, музична література, гармонія, аналіз музичних творів. Адже музика – це особлива мова, а викладачі музично- теоретичних дисциплін допомагають студентам глибоко і всебічно вивчити та оволодіти цією мовою. Відділ теорії музики охоплює всіх студентів коледжу, які вивчають предмети музично-теоретичного циклу протягом всього терміну навчання.
Відділ теорії музики Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва був сформований ще у 1959 році, під час відновлення діяльності закладу (музичного училища) у повоєнні роки. 60 років відділення гідно зберігає традиції вітчизняного музикознавства.
Перші педагоги – Т.Антонова, Н.Франко, Е.Смирнова, В.Савіцин, І.Глауберман, Є.Герцман – створили міцний фундамент для подальшого розвитку відділу. Завідуючою новоствореного колективу стала Т.Т.Рожко, яка віддала багато сил, знань та енергії для створення навчально-методичної та практичної бази.
Такі викладачі, як С.Годович, В.Половець, Н.Широточенко, Т.Шевченко, Ю.Лачинов, І.Дудник запроваджували новаторські педагогічні ідеї, запрацювали творчі гуртки «Мій фах», було розгорнуто велику музично-просвітницьку, лекційну роботу.
Т. Рожко
Т. Рожко
архівне фото музикознавців
архівне фото музикознавців
Згодом з’явилася необхідність розділення відділу на 2 професійно-циклові комісії – теорії та музичної літератури.
У 80-ті роки ПЦК теорії музики очолила В.Половець. до колективу приєдналися талановиті ініціативні педагоги – О.Петренко, І.Губергріц, Т.Тодорова, О.Колесник, Т.Черно.
З початку 90-х років відділом теорії музики керує Т.Шевченко, яка була обрана під час голосування викладачів ПЦК.
Викладацький склад поповнюється такими педагогами, як – Н.Іваницька, І.Козеревич, З.Місікова, О.Цвелікова, О.Луук, О.Немировська.
На відділі плідно працює кабінет теорії музики, який очолює І.Дуднік.
Сектор педагогічної практики очолюють досвідчені викладачі-методисти – О.Луук та О.Немировська.
На відділі музичної літератури працюють С. Кумиш, Т. Перлова, В. Шевельова, І. Карманова, О. Мамедова.
Очолює предметно-циклову комісію музичної літератури М. Гуджабідзе.
Особлива увага приділяється методичним розробкам, створенню комплексу методзабезпечення для самостійної роботи учнів, підготовці для участі у наукових конференціях не тільки викладачів, але й учнів. Викладачі предметно-цикловоі комісії виступають з лекціями на концертних площадках, створюють завдання для олімпіад з теоретичних дисциплін для учнів музичних шкіл.
Викладачі продовжують традиції високої професійної школи музикознавства та відкривають нові горизонти для молодого покоління музичних просвітників.
 
СУЧАСНІСТЬ
Провідною ланкою роботи відділу стала дбайливе вивчення української традиційної та професійної музичної культури.
Це проявилося у створенні циклу лекцій, що були представлені на заходах до підвищення кваліфікації викладачів області, у проведенні традиційних фольклорних фестивалей «Веселка».
На відділі теорії музики існує Наукове Студентське Товариство (НСТ), робота якого спрямована на поширення уявлень студентів про види професійної діяльності музикознавців та можливості реалізуватися в майбутньому у цієї професії. Цю роботу очолює класний керівник ВТМ –Т.М.Тодорова. Нещодавно на відділі визначився новий напрям діяльності – звукорежисура. Педагоги В.Гампарцум та Д.Ільяшенко розпочали заняття зі студентами коледжу.
Випускники цієї спеціальності набувають найбільш глибокі знання та вміння, а також стають викладачами, організаторами творчих колективів, можуть займатися лекторською, кореспондентською, редакторською діяльністю. Така багатопрофільність особливо актуальна у наші часи.
Життя відділу теорії музики відзначає по-справжньому творча атмосфера, постійно зростає роль обміну досвідом, колективності в оцінках відкритих уроків, виникають новітні ідеї викладання, яскраві методичні розробки. В учбовий процес впроваджено сучасні комп’ютерні технології. Проявом високого рівня професійно-методичної роботи стало створення колективом викладачів підручника з гармонії.
Постійними та багатовекторними є зв’язки теоретичного відділу з музичними школами Миколаєва та області – це й консультації, виявлення здібних дітей, удосконалення педагогічної майстерності.
ПЦК «Теорія музики» виховує справжніх професіоналів, музикантів, які далі передають свої знання і вміння підростаючому поколінню.
Серед випускників багато тих, хто продовжив своє навчання у ВНЗ, хто займається науковою та творчою діяльністю – А.Бандура, Е.Образцова, Є.Польдяєва, Г.Купріянова-Коваль, Л.Каштал’ян, Г.Луніна, П.Лагунов. Пишаємось творчою діяльністю композитора Т.Ярової – заслуженого діяча мистецтв України, члена Спілки композиторів України, кавалера ордену княгині Ольги ІІІ ступеню та почесного ордену «Берегиня України», директора муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді.
Відділ теорії музики – це колектив однодумців, які плідно працюють на ниві служіння справі підготовки професійних музикантів.