ТЕОРІЯ МУЗИКИ
 
 • поліфонічний твір
 • твір великої форми
 • п’єса
 • етюд
Для абітурієнтів з обмеженою підготовкою:
 • поліфонічний твір
 • п’єса або етюд
Музична грамота:
 • знаки нотації, літерні позначення звуків;
 • метр, види метру, ритм;
 • інтервали, консонуючі та диссонуючі інтервали, обернення інтервалів;
 • лад, тональність, квінтове коло; паралельні та однойменні тональності;
 • акорд, тризвук, септакорд; головні тризвуки ладу, їх обернення.
 • D7, його обернення та розв’язання, МVІІ7 та ЗмVІІ7 з розв’язанням;
 • модуляція, споріднені тональності;
 • мелодія, період, каденції;
 • італійські терміни, що позначають темпи;
 • мелізми;
 • траспозиція.
Сольфеджіо:
    1. Інтонування в ладу:
 • гами мажору та мінору (3 види) до 2-х знаків;
 • ступені;
 • інтервали (діатонічні та характерні);
 • акорди (головні тризвуки з оберненнями; D7 з оберненнями та розв’язанням; МVІІ7 та ЗмVІІ7 з розв’язанням).
2. Інтонування від звуку (вгору та вниз):
 • інтервали (діатонічні та характерні);
 • акорди (мажорні та мінорні тризвуки, секстакорди, квартсекстакорди; D7 з оберненнями та розв’язанням, МVІІ7 та ЗмVІІ7 з розв’язанням).
3. Спів з листа одноголосся (наприклад: Г. Фрідкін «Чтение с листа» №131,138).
4. Слуховий аналіз:
а) поза ладом:
 • інтервали (гармонічні та мелодичні);
 • тризвуки (маж., мін., зм., зб.);
 • мажорні та мінорні секстакорди і квартсекстакорди;
 • D7, його обернення;
 •  МVІІ7 та ЗмVІІ7
б) у ладу – акордові послідовності (головні тризвуки з оберненнями, D7 з оберненнями та розв’язанням, МVІІ7 та ЗмVІІ7 з розв’язанням)