ЗАГАЛЬНООСВІТНІ
ДИСЦИПЛІНИ
 
У сучасному світі неможливо собі уявити високопрофесійного музиканта, який б не був різносторонньо розвиненою людиною. Тому, знання з предметів загальноосвітнього циклу надають можливість нашим студентам комфортно себе почувати у сучасному світі.
Усвідомлюючи це, викладачі нашого відділу приділяють суттєву увагу новітнім методам навчання, що виводить викладання загальноосвітніх дисциплін на якісно новий рівень і формує пізнавальну компетентність студентів.
Відділ загальноосвітніх дисциплін було започатковано при відродженні нашого закладу у 1959 році. На сьогоднішній день очолює відділ випускниця МФКММ, викладач вищої категорії – Г.В. Галицька, профільними предметами якої є – психологія, педагогіка та зарубіжна література. Протягом багатьох років вона спрямовує педагогічний колективна пошук нових цікавих форм роботи, які допомагають синкретично поєднувати загальноосвітні дисципліни з музичною тематикою.
С.М. Березний, викладач історії, основ економічної теорії та захисту Вітчизни, знайшов новий шлях для проведення нестандартних інноваційних занять. Зокрема на заняттях з курсу «Захист Вітчизни» завжди жаданні гості випускники коледжу, що зараз знаходяться на військовій службі, багато хто з них пройшов суворе випробування бойовими буднями в зоні проведення ООС та мають державні нагороди. Такі заняття мають значний вплив на патріотичне виховання студентів. Так, вже стали традицією проведення інтеграційних занять з вивчення історії України зі співробітниками Миколаївського обласного краєзнавчого музею з використанням бази музею, його фондів, з залученням фахівців вузької спеціалізації. Нестандартні форми проведення занять по вивченню історії Миколаївщини у стародавні часи спільно з фахівцями інституту археології Національної академії наук України на базі національного античного заповідника «Ольвія» та музею кіммерійського поселення епохи раннього заліза «Дикий Сад» разом з тематичним матеріалом залишають в студентів почуття поваги до минулого Побужжя.
Дівчата нашого коледжу отримують життєво важливі навички з первинної медичної допомоги на цікавих заняттях з медико-санітарної підготовки, що проводяться викладачем Т.Л. Курішко.
Протягом останніх 10-ти років робота кабінету фізичного виховання, завідуючим якого є випускник МФКММ – І.Г. Соколов, була спрямована на зміцнення здоров'я студентів, введення способів фізичної культури і спорту в повсякденному житті, розвиток студентського спорту, профілактику захворювань, розвиток основних фізичних якостей рухового режиму, залучення студентів до систематичних занять фізичною культурою та спортом.
Особливої уваги приділено майбутній професії, адже набуті навички та вміння можуть стати у пригоді.
Збірні команди коледжу постійно беруть участь у міських та обласних змаганнях з легкої атлетики, шахів та тенісу. Студенти неодноразово ставали призерами з легкої атлетики та настільного тенісу. На базі коледжу працюють секції, де можна проводити вільний час. Підвищувати спортивну майстерність та набиратися здоров'я.
Запорукою збереження й формування національних цінностей – є українська мова. Викладач В.М. Спринська під час занять вдало поєднує навчання і виховання, формує в учнів високу моральність, працелюбність, почуття патріотизму.
Студенти Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва є учасниками конкурсів та учнівських олімпіад, таких як: Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.
Випускниця МФКММ, М.Г. Циганова, викладач англійської мови, заохочує студентів до участі у обласних та місцевих олімпіадах, спілкуватись з іноземними музикантами та видатними людьми.
Ціла низка наших випускників активно використовують набуті знання з професійної англійської мови, яку викладає досвідчений викладач –
Н.Л. Литовщикова, при продовженні навчання у вишах усього світу.
Концертна діяльність колективів та солістів не обмежується кордонами нашої держави. Їхньою творчістю та майстерністю мають можливість насолодитися слухачі багатьох держав, що було б неможливим без вивчення іноземної мови.
Розвиток високих технологій дав змогу використовувати на заняттях різноманітні новітні методи та пристрої, що полегшують роботу викладача та уможливлюють покращити та суттєво прискорити процес освоєння нового матеріалу.
Предмет культурологія, який викладається О.О. Горбань, поглиблює гуманітарний світогляд майбутніх музикантів.
Велика увага приділяється не тільки гуманітарному, а й аналітичному розвитку наших студентів. Вони беруть активну участь у математичних конкурсах та диспутах, під керівництвом завідуючої кабінету математики - В.А. Зінченко.
Вагоме значення набувають правова освіта та правове виховання, які формують правову культуру та свідомість молодого спеціаліста. Заняття з правознавства, що проводяться В.Е. Кучер, завжди викликають зацікавленість у студентів.
Усі викладачі відділу з повагою відносяться до представників старшого покоління, які зробили вагомий внесок у розвиток навчального закладу та відділу зокрема: Н.П. Бурбі, А.П. Калько, О.І. Демиденко, І. Ф. Хаустовій, Т. І. Дихті, З. В. Реві, В.В. Гусаренко, В.Л. Голубкову, Ю. П. Сергієнко, А. Ш. Шепєленко, та ін.